myslíme na príroduHláskanie s Lipánkom
Lipanek.cz

logo Facebooklogo Instagramlogo Youtube

cssk
na všetky Lipánkova dielňa

Skoč si von zaskákať

Jednoduchá hra, ke které nepotřebujete téměř nic, ale získáte kopec zábavy.

Skoč si von zaskákať

Jak na skákacího panáka

  1. Kriedami namaľujte panáka, napríklad na chodník. Ak neviete, ako má vyzerať, mrknite sa na náš obrázok. Nezabudnite nakresliť čiaru, odkiaľ sa bude skákať.
  2. Prvý hráč začína. Stúpnite si na čiaru a hádžte kamienkom do políčka s číslom jeden.
  3. Políčko, kde leží kamienok vždy preskakujte. Jednotku teda preskočte a skáčte na jednej nohe rovno na dvojku. Pokračujte skokom na trojku. Kde sú dve políčka vedľa seba – skáče sa do políčok súčasne oboma nohami (ľavou na štvorku a pravú na päťku). Ďalej skáčte po jednej nohe do šiesteho políčka a zase oboma nohami súčasne na sedmičku a osmičku. Teraz ste doskákali na koniec panáka. Čo ďalej? S výskokom sa obráťte. Skáčte naspäť opäť po jednej nohe. Pri skákaní zoberte kamienok a políčko, kde kamienok ležal, opäť preskočte.
  4. Ak panáka správne preskáčete, môžete pokračovať v hodoch. Teraz hádžte do druhého, tretieho… až ôsmeho políčka. Potom späť od osmičky do jednotky. Ak sa kamienok hodí do miesta, kde sú vedľa seba dve políčka, tak do nich neskáčete súčasne oboma nohami, ale skočíte práve len do toho, kde kamienok nie je. (napríklad: máme kamienok na päťke – z trojky skočte do štvorky a potom rovno na šestku).
  5. Ak sa urobí chyba – kamienok sa hodí do zlého políčka alebo sa čiara prešliapne, tak si hráč vezme kamienok a čaká, než na neho opäť príde rad. Pokračujte hodom do políčka, pri ktorom ste predtým skončili.
  6. Vyhráva ten, kto najskôr preskáče celého panáka.
cssk
myslíme na príroduHláskanie s Lipánkom